Các khóa học tiếng Anh có phí của Thankju.com

Thông tin các khóa học có phí -Thankju.com

Khóa tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người chưa biết gì hoặc hoàn toàn mất gốc.

Thông tin chi tiết khóa học đang trên website đang được cập nhật. Trong thời gian cập nhật bạn vui lòng liên hệ số zalo bên dưới. 

main2
main3

Khóa tiếng Anh giao tiếp từ A tới Z.

Thông tin chi tiết khóa học đang trên website đang được cập nhật. Trong thời gian cập nhật bạn vui lòng liên hệ số zalo bên dưới. 

main3

Khóa ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc.

Thông tin chi tiết khóa học đang trên website đang được cập nhật. Trong thời gian cập nhật bạn vui lòng liên hệ số zalo bên dưới. 

Khóa ngữ pháp tiếng Anh từ A tới Z.

Thông tin chi tiết khóa học đang trên website đang được cập nhật. Trong thời gian cập nhật bạn vui lòng liên hệ số zalo bên dưới. 

0003

VIDEO BÀI GIẢNG TIẾNG ANH

Học tiếng Anh không khó nếu bạn làm được hai việc : tìm được người dạy có phương pháp truyền đạt dễ hiểu + bạn luyện tập đủ nhiều. Thankju.com luôn tập trung tối đa vào hai việc này.
Hoàng Văn Mạnh
Hoàng Văn Mạnh
Founder of Thankju.com

You are never too old to learn